ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การใช้แบบฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางจีรวรรณ ปานนูน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2559,13:25  อ่าน 2128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ระดับประเทศ ผู้ฝึกสอนการประกวดประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ต้น รองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญาวีร์ แซมสีม่วง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2557,10:33  อ่าน 1864 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกีรติบัตรระดับชาติ ผู้ฝึกสอนงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ต้น รองชนะเลิศ อันดับ 1
ชื่ออาจารย์ : นางจรียาพร บุญญกิจ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2557,10:29  อ่าน 856 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยศูนย์สาระการเรียนรู้ สพม 40
ชื่ออาจารย์ : นางพัชรี คงวุธ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2557,10:15  อ่าน 1155 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรสำหรับ ผู้ฝึกสอน เหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับ ม.1-3 ระดับภาคเหนือ ของการศึกษาท้องถิ่น
ชื่ออาจารย์ : นางจรียาพร บุญญกิจ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2557,10:10  อ่าน 1924 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรฝึกอบรมศึกษาดูงานพัฒนาภาษาสู่ประชาคมอาเชียน
ชื่ออาจารย์ : นางพัชรี คงวุธ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2557,10:04  อ่าน 2380 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรฝึกอบรมศึกษาดูงานพัฒนาภาษาสู่ประชาคมอาเชียน
ชื่ออาจารย์ : นายวิทวัส ดวงภุมเมศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2557,10:03  อ่าน 855 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรฝึกอบรมศึกษาดูงานพัฒนาภาษาสู่ประชาคมอาเชียน
ชื่ออาจารย์ : นางศศิธร จำปาวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2557,10:02  อ่าน 1535 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรได้เข้าร่วมกิจกรรม School tour งาน EDUCA 2014 ณ เมืองทองธานี
ชื่ออาจารย์ : นางจรียาพร บุญญกิจ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2557,12:40  อ่าน 2194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการลูกวังชมภูมุ่งสู่มหาวิทยาลัยของโรงเรียนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)
ชื่ออาจารย์ : ดร.นันท์นภัส บุญยอด
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2557,09:23  อ่าน 1074 ครั้ง
รายละเอียด..