ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ผู้ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,11:52  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร กรรมการตัดสินการแข่งขันวันวิทยาศาตร์
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,11:50  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร กิจกรรมแข่งขัน E-Sport (ROV)
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,11:49  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมโครงการเสริมสร้างความรักสามัคคี "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2562,15:56  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561,10:55  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Augmented Reality
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561,10:53  อ่าน 153 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาวะผู้นำทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2560,07:13  อ่าน 364 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2560,07:12  อ่าน 335 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ (Active Learning)
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2560,11:05  อ่าน 448 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตร ผ่านการอบรม เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2559,08:57  อ่าน 639 ครั้ง
รายละเอียด..