ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561,10:55  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Augmented Reality
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561,10:53  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาวะผู้นำทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2560,07:13  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2560,07:12  อ่าน 176 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ (Active Learning)
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2560,11:05  อ่าน 288 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตร ผ่านการอบรม เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2559,08:57  อ่าน 404 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร วันต่อต้านยาเสพติดโรค 22-23 มิ.ย.59
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2559,11:16  อ่าน 1902 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้แบบฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางจีรวรรณ ปานนูน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2559,13:25  อ่าน 1226 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีวันลา ปี 57
ชื่ออาจารย์ : นางสมฤดี แสงมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2558,13:36  อ่าน 409 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านวิชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา 19-21 มิ.ย.58
ชื่ออาจารย์ : นางสมฤดี แสงมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2558,13:33  อ่าน 381 ครั้ง
รายละเอียด..