ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การใช้แบบฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางจีรวรรณ ปานนูน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2559,13:25  อ่าน 1866 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีวันลา ปี 57
ชื่ออาจารย์ : นางสมฤดี แสงมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2558,13:36  อ่าน 720 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านวิชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา 19-21 มิ.ย.58
ชื่ออาจารย์ : นางสมฤดี แสงมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2558,13:33  อ่าน 594 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมแกนนำกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางสมฤดี แสงมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2558,13:33  อ่าน 601 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีวันลา ปี 57
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวุฒิ แสงมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2558,13:30  อ่าน 581 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านวิชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา 19-21 มิ.ย.58
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวุฒิ แสงมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2558,13:29  อ่าน 610 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ระดับ ม.4-6 จ.แพร่
ชื่ออาจารย์ : นางสมฤดี แสงมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2558,11:16  อ่าน 622 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ระดับ ม.1-3 จ.แพร่
ชื่ออาจารย์ : นางสมฤดี แสงมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2558,11:15  อ่าน 612 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นายชัยวุฒิ แสงมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2558,11:12  อ่าน 707 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ระดับประเทศ ผู้ฝึกสอนการประกวดประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ต้น รองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญาวีร์ แซมสีม่วง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2557,10:33  อ่าน 1687 ครั้ง
รายละเอียด..