ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับ ม.4 - ม.6 ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13
ชื่อนักเรียน : นายวุฒิชัย ยิ่งยง
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2558,11:20   อ่าน 780 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับ ม.4 - ม.6 ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13
ชื่อนักเรียน : นางสาวศศินา วงษ์สง่า
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2558,11:19   อ่าน 706 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดบเขตพื้นที่การศึกษา 40
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวรัญญู วงษ์พุฒ
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2557,12:54   อ่าน 842 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดบเขตพื้นที่การศึกษา 40
ชื่อนักเรียน : นายศราวุธ พิมพ์พาพันธ์
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2557,12:48   อ่าน 1921 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : ทีมตะกร้อ
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2557,21:01   อ่าน 867 ครั้ง