กิจกรรมภาพเคลื่อนไหว (VDO)
My school (อ่าน 510) 28 พ.ย. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง (อ่าน 895) 16 ก.พ. 59
Bike for mom (อ่าน 985) 04 ส.ค. 58
บรรยากาศประชุมสภานักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) (อ่าน 923) 19 มิ.ย. 58
ไหว้ครูปี 2558 (อ่าน 987) 12 มิ.ย. 58
บรรยากาศแนะแนวโรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง (อ่าน 881) 24 ก.พ. 58
แนะแนวโรงเรียนบ้านยาวี (อ่าน 809) 22 ก.พ. 58
แนะแนวโรงเรียนบ้านสามแยก (อ่าน 606) 21 ก.พ. 58
ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง อบจ.58 รอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม (อ่าน 865) 11 ม.ค. 58
ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง อบจ.58 รอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนอบจ.พช.วังชมภูวิทยาคม (อ่าน 955) 11 ม.ค. 58
ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง อบจ.58 รอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ (อ่าน 749) 11 ม.ค. 58
ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง อบจ.58 รอบคัดเลือก (อ่าน 896) 10 ม.ค. 58
ประกวดแดนซ์ ที่ ISUZU เพชรบูรณ์ (อ่าน 678) 24 พ.ย. 57
ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง อบจ.57 (อ่าน 691) 10 พ.ย. 57
ประกวดวงดนตรีสตริงงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 สพม 40 4-5 พ.ย.57 (อ่าน 691) 10 พ.ย. 57
กีฬาสี ปี 56 (อ่าน 910) 04 ต.ค. 57
อบรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 29 สิงหาคม 2557 (อ่าน 749) 02 ต.ค. 57
ปฎิญาณตนเข้าสู่รั้วโรงเรียนอบจ.พช (อ่าน 797) 02 ต.ค. 57