ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบความรู้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.44 MB 107
ใบงานที่ 3 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 276
ใบงานที่ 2 ม.2 การทำงานและจัดการกับ CEL Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 118
ใบงานที่ 3 การแก้ไขเอกสาร สำหรับ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 376
ใบงานที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นม.4 เรื่องหนังสือราชการภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 19.32 KB 440
ใบงานที่ 1 ม.2 เรื่องการใช้งาน EXCEL ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 19.28 KB 176
ใบงานที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 การทำหนังสือราชการภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 19.26 KB 702
ปถ05 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.62 MB 247